एका पार्टीत अमृता सिंग ने करीना कपूरची ओळख आपल्या मैत्रिणींना करून दिली ती कशी?

एका पार्टीत अमृता सिंग ने करीना कपूरची ओळख आपल्या मैत्रिणींना करून दिली ती कशी?….
.
.
.
.
माझ्या नवऱ्याची बायको
😛😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *