दादा कोंडके रंग पंचमीला 2 बायकांना रंग लावल्यानंतर

दादा कोंडके रंग पंचमीला 2 बायकांना
रंग लावल्यानंतर तिसऱ्या बाई च्या
मागे लागतो आणि म्हणतो-

हिला भि-झवली…

तिला भि-झवली…

आता..

तुला भि-झवनार..!!!

dada kondke holi jokes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *