मुलगी हळूच – आपल्या प्रेमाबद्दल किती जणांना माहिती आहे

मुलगी हळूच – आपल्या प्रेमाबद्दल किती जणांना माहिती आहे

मुलगा- ४ लोक आहेत ज्यांना आपल प्रेम माहिती आहे…!

एक तू…!

एक मी…!

एक मेडिकलवाला….!

 

आणि एक लॅाज वाला…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *