Archives for;

मराठी अडल्ट जोक्स

टक्कल असलेल्या बऱ्याच पुरुषांच्या पॅन्टचे खिसे आतून फाटलेले का असतात

लोखंडे सर:  टक्कल असलेल्या बऱ्याच पुरुषांच्या पॅन्टचे खिसे आतून फाटलेले का असतात? गण्या: त्यांनाही कधीकधी वाटतं कि केसातून हात फिरवावा …. लोखंडे सर: बाहेर निघ तुले कितीदा सांगल आहे तू शाळेत येत नको जाऊ..      

मराठी अडल्ट जोक्स: मेडिकल वाल्याला नाग्या – कंडोम पाहिजे

मेडिकल वाला :- काय पाहिजे नाग्या – कंडोम पाहिजे मेडिकल वाला – कोणता देऊ नाग्या:- कमी दरातला सुगंधीत असला तर द्या मेडिकल वाला (चिडुन) :- अगरबत्तीच्या पुड्याचा प्लास्टीक कव्हर देऊ का एेडया..

मराठी अडल्ट जोक्स: नाग्या एकदा जत्रेला गेला

नाग्या एकदा जत्रेला गेला तिथं दोन लाईन लागल्या होत्या एका लाईन वर लिहल होत बघायला 20/- रु दुसऱ्या लाईनवर लिहलं होतं करायला 10/- रू नाग्या करायचं तिकीट काढतो आत त्याला करायला शेळी मिळाली पैसे वसूल करण्यासाठी नाग्यानं शेळीची गां* मारली दुसऱ्या दिवशी नाग्या बघायच तिकिट काढतो आणि पुढच्या माणसाला विचारतो भावा काय दाखवणार हाईत माणूस: […]

पुणे महानगर पालिकेच्या एका बस कंडक्टरचे लग्न होते

पुणे महानगर पालिकेच्या एका बस कंडक्टरचे लग्न होते. रात्री झोपेत तो बायकोच्या परकरची नाडी दोनदा ओढतो आणि ओरडतो, “पुणे विद्यापीठ उतरा..” परत ओढतो आणि ओरडतो, “शिवाजीनगर उतरा..” “म.न.पा. उतरा..” शेवटी कंटाळून बायको उठते आणि ओरडते.. “सगळे उतरले, आता तरी तुम्ही चढा..!😜😜😜👌🏻